Kaiapa Pākeke | Pūpū combo: Leho + 'Alā - ALL SALES FINAL

Sale price Price $28.00 Regular price

Kealopiko + Kaleimamo Hawai'i

One-Size Pocket Diaper + Swim Diaper | 8-35 lbs (4-16 kg) 

Designed in Hawai'i, for keiki everywhere. 

Please visit kaleimamo.com for more product information including care instructions. 

E ka pūpū popohe poepoe wale o luna, nihoniho nani o lalo, hinuhinu a hulali hoʻi ke ʻike aku, ʻo kou uʻi nō ka mea o ka hoʻoheno ʻana aʻe o nei lima kākau. Kau aku ka manaʻo i ka lima o ka lehua e hoʻohula ana iā ʻolua o kāu kāne pōhaku i pili paʻa i ke ʻapo aloha i mea e hoʻolalelale aku ai i ka heʻe e honi mai. Mai nō a manaʻo ʻo ka lūheʻe wale nō ke kumu e makemake ai ka poʻe iā ʻoe, e ka leho luhiehu, lalau nō hoʻi ka lima o ke kuku kapa iā ʻoe e kahi aku ai i ke kapa a malino a pau ka minomino. Minamina wale kā hoʻi ke emi ʻana o kou mau lāhui ma nā kai o Hawaiʻi nei a no kai heʻe nō ke kanaka e hōʻole ana i ke kaumaha o ia mea. Me kēnā nō hoʻi ke kūlana o ka pūpū ʻalā (kekahi iʻa o nei lau). Nani mīkohukohu nō ke nānā aku i kona iwi ʻōniʻoniʻo, weliweli wale nō naʻe ke puka mai kona ʻō lāʻau ʻino e pale aku ai i ka hoa paio e ʻimi ana e ʻai iā ia. ʻO ka heʻe nō kekahi iʻa e makaleho aku, e hopu aku hoʻi a wili i puka ma luna o kona iwi e unuhi ai i ka iʻa ma loko i mea e hialaʻai ai kona waha a e ola ai hoʻi kona kino. Lilo nō he pūpū "puka" ke haki ʻo luna a hemo aʻe. Hoʻopae ʻia maila nō e ke kai a ʻohiʻiho ʻia akula e ka poʻe e kui ʻia i lei nani, pali nō hoʻi i ka ʻāʻī.

The gorgeously feminine leho (cowry) with its beautifully plump and round decorated top, and its toothed slit on the bottom side pretty much screams out sexy. The most famous use of this shell by our kūpuna was in lūheʻe (octopus lures). The male pōhaku (stone) and the female leho, locked in a lover's embrace, dance via the skilled hand of the fisherman to seduce the heʻe (octopus) which becomes so aroused that it must "honi" (kiss) the shell, and when it does, the fisherman yanks firmly upward, lodging the kākala (hook) into the heʻe. Prized lūheʻe were often named for an ancestor in a family and handed down. Hawaiʻi boasts 35 species of leho, nine of which are endemic and many species belonging to the genera Cypraea and Lyncia. Also featured in this design is one of our favorite cone shell species, Conus textile. Pūpū ʻalā is a generic term for cone shells, but a Hawaiian name for this particular species is unknown. Yellowish brown with undulating chocolate lines, this shell also has clusters of small white triangular shapes that look like families of puʻu (hills). These shells are predatory carnivores with a harpoon-like structure capable of delivering a venomous sting that can be dangerous and, in some cases, fatal to humans. Many people in Hawaiʻi have special love for puka shells, which are the broken off spires (tops) of cone shells that usually have a puka (hole) worn in them or drilled in by a hungry heʻe.

×