Haumea III. - Pūpū | Lahi ʻAhukai - teal

Sale price Price $125.00 Regular price $0.00

The go-to garment of the modern wahine, the ʻAhukai tunic delivers everything you want: a tailored and professional look, a roomy fit that can be tightened with a simple knot, and generously sized pockets to fit the essentials. Super versatile, you can wear it to work over pants or a skirt, by itself as a dress, or to the beach over your suit.

100% Gauzy Cotton | Buttons at cuffs | Pockets on front | ʻĀina-friendly dyes & inks | Designed in Hawaii | Made in the USA 

Slimmer and shorter than our All Aloha Ahukai. 

Textured Cotton Ahukai Kihi Po'ohiwi Umauma Kikala Loʻihi Uala
Shoulders Chest Hips Back length Bicep
XS 16" 41" 46" 32" 15"
S 17" 42" 46" 33" 17"
M 18" 44" 47" 34" 18"
L 18" 46" 49" 35" 19"
XL 18.5" 48" 53" 36" 20"
2XL 19" 50" 56" 37" 20"
3XL 19" 53" 56" 38" 22"

 

Haumea III. - Pūpū
E Kāneikawaiola, e Kūikikilani,
E Lononohoikawai,
E maliu mai i ka leo,
Hōkūkū i mua ke oho o ka hoi o Maliʻo,
O Mālanaiku, o ka wahine, o Kapolei,
He lei ia no Papa i ke ʻālina,
I ka maliʻo o ke kakahiaka,
He ʻula, he mōhai ʻālana, e kala, e ola,
E ola, e ka haku lei o ʻĀwihilono,
ʻO ka wahine piʻo mua, ʻaʻe wahi kapu,
Kapu kai e lono i ke kiu lā a—Hiu,
Hiua ka malo lawakua o Kanaloa,
ʻO Haumea ka ʻena a kino lani,
ʻO Kūnakapolei i ka honua,
Hoʻoili lei haele, hoʻoili ʻula ē,
Hoʻoili malo ē, lei ē, lei kū,
Leikauaakāne kō kapa,
He kapa ia no Kāne me Nuʻakea,
I kuku ʻia e Papa i ka Honua,
I kukuku, hana ʻia e Lalohana,
Kani kekeʻu ke kua, kuʻikē ka loa,
Hoʻōki i nao Makaliʻi,
Ke kapa a ka wahine ʻoʻopu holo lalo,
I kuku a oki, kaulaʻi i lalo o ka honua,
Kaʻa ka honua i ke kapa a ka wahine...
No ka pule piha e kipa iā Kealopiko Moʻolelo: Haumea III. - Pūpū

In one of our creation stories, Lalohana (w) births the newly forming world and ʻŌpuʻukahonua (k) sucks the nalu (amniotic fluid) from its nose. Auikahuliʻōwelakahonua then holds the child up in the air and the remaining nalu and other fluids flow out everywhere. They quickly merge back together forming the Moana Nui a Kāne, which is then separated into 11 different kai (seas). “ʻO ke kai o Wauke, na Haumea ia” - Wauke’s sea is the domain of Haumea. This ancient connection of Haumea to the wauke plant is just one of many associations she has with kapa. This traditional barkcloth of our kūpuna is often called the fabric of life and our compositions reflect this. In the “pule hoʻīnana kanaka” (prayer to increase the people) above, Haumea is the maker of fine white and red malo that are carried into the heiau and the latter is put on the kiʻi akua (carved image) of Kū. Haumea making kapa together with Lalohana is then spoken about, culminating in the line “kaʻa ka honua i ke kapa a ka wahine” - the world turns on the kapa made by the woman. If this comes as a surprise because we normally associate kapa with Hina, one theory is that Haumea and Hina are different facets of the same divine feminine principle, the roots of which go all the way back to Laʻilaʻi in genealogies like the Kumulipo. This design was patterned after an old kapa with a watermark commonly known as mole pūpū. These hundreds of little pūpū are decorations hidden in the cloth, reminding us that these akua wahine are silently, but powerfully present in so many aspects of our living world and the very foundations of who we are.

×