Ānuenue Kimono Top

Sale price Price $52.00 Regular price

100% Organic cotton |  Baggie top  | Designed in Hawaiʻi nei | Made in the USA

No kona nani ‘oi kelakela, ke hō‘ike aku nei mākou i kekahi mau mea a Iosepa Nāwahī i kākau ai no ke ānuenue (Ka Leo o ka Lahui, 24 May 1893): Ua mau nō ka ‘ike pinepine ‘ana o nā pi‘o ānuenue pālua i kapa ‘ia (1) Ka Pi‘o Mō‘ī, ‘o ia ka pi‘o ānuenue ma loko a me (2) Ka Pi‘o Ali‘i, ‘o ia ho‘i ka pi‘o ānuenue ma waho...Ke Ānuenue i Pili i ko Hawai‘i Po‘e Ali‘i: Ma nā mo‘olelo kahiko o Hawai‘i nei, ua ‘ōlelo ‘ia, ua hānau ‘ia mai nā ali‘i ki‘eki‘e loa e ka Pō. Mai ka lani mai kona iho ‘ana mai a na ka hekili a me ka uila i kūkala ākea a‘e i kona hiki ‘ana mai ma loko o nā ao, a ma loko o ka pi‘o ānuenue ‘o ia i kūkulu ai i heiau nona ma ka honua nei. ‘O ka hānau ‘ia ‘ana o nā Mō‘ī a me nā ali‘i ki‘eki‘e loa o Hawai‘i nei, ua pili nō iā lākou ke kū ‘ana a me ka pi‘o ‘ana o ke ānuenue, ke ku‘i ‘ana o ka hekili a me ka ‘ōlapa ‘ana o ka uila. He hō‘ailona ho‘i ka pi‘o ‘ana o ke ānuenue no ka noho ‘ana o ka Mō‘ī ma kekahi wahi a no kona hiki ‘ana mai ho‘i paha. Ma muli o ke kūlana o nā ali‘i i loa‘a ai nā inoa pili i nā pi‘o ānuenue pālua a kapa ‘ia ka Pi‘o Mō‘ī a me ka Pi‘o Ali‘i. ‘O ka Mō‘ī wale nō ka i noho aku i loko o ka Pi‘o Mō‘ī ma ke kahua i loko o ka heiau, a ‘o nā ali‘i ho‘i, ua noho lākou ma waho mai, ma ka Pi‘o Ali‘i i loko o ke kahua o ka heiau ho‘omana, a ‘o nā kaukau ali‘i ma waho a‘e a pēlā aku ho‘i a hiki i ka maka‘āinana ma waho loa.”

Few things delight and inspire awe in the specific way that a rainbow does. Is it their unexpected appearance or their general magnificence that makes us pause and stare in appreciation? In Hawaiʻi, aliʻi (chiefs) were likened to these exquisite celestial phenomena and it's easy to understand why the metaphor fits. As earthly manifestations of the divine, chiefs were exalted and placed above, metaphorically, in the same lofty heavens that give us sunlight, moonlight, clouds, rain and mist - the glorious ingredients of rainbows. Ānuenue is a generic term for rainbow, but our kūpuna named several types of rainbows, each with their own specific character. According to Joseph Nāwahī the names piʻo mōʻī and piʻo aliʻi for the inner and outer arch of the double rainbow, respectively, relate to the position of chiefs in heiau during ceremony, with the ruling chief inside the main part of the heiau and the other chiefs outside of that. The other ānuenue featured here are: hakahakaea, a rainbow with lots of green, kāhili, a standing rainbow segment and leho pulu (a.k.a. uakoko), a low-lying rainbow.

×