Manō Kiaʻi | Boyfriend tee - orange

Sale price Price $50.00 Regular price $0.00

Loose fitting boxy tee | 100% Organic cotton | Cuffed with embroidered shark tooth | Design in puffy paint | Designed in Hawaiʻi nei | Made in the USA

Hoʻokahi wale nō lā o ka malihini. He haʻawina nani kēia mai nā kūpuna mai a ua paʻa iā Kaʻehuikimanōopuʻuloa, keiki no ke awa uluiuli o Pānau i Hawaiʻi. Ma hope aku o ka hoʻokipa mahamaha ʻana o Kaʻahupāhau iā Kaʻehu a me kona mau hoa manō aliʻi, hōʻike ʻo ia i kona mahalo iā Kaʻahupāhau ma ka hoʻomake ʻana i kekahi manō ʻai kanaka e kolohe ana ma ia mau kaha. Iā Kaʻehu mā e haʻalele ana iā Puʻuloa, hiki akula i ke kūlana nalu ʻo Kalehuawehe, kahi i hālāwai ai me Pehu, he manō ʻai kanaka no Honokōhau i Maui. E ʻimi ana ʻo ia i “pāpaʻi” (kanaka) e kō ai ka ʻono o kona puʻu. Hoʻomeamea ʻāpiki aku ʻo Kaʻehu e kōkua ana ʻo ia iā Pehu ma ka hopu kanaka. Kiʻi aku naʻe ʻo Kaʻehu i kona mau hoa manō he lehulehu, a i ka wā e pae pū ai lākou i ka nalu me ke kanaka a Pehu i manaʻo ai e hopu aku, hoʻokuke aku lākou iā ia a alakaʻi hewa aku i ka māwae ʻākoʻakoʻa, kahi i paʻa ai kona poʻo a make loa ihola. He malihini ʻo Pehu no waho mai a ʻoiai he kolohe maoli ʻo ia, ʻaʻole i loaʻa iki kona lā hoʻokahi o ia kūlana. Ma hope o ka make ʻana, ʻokiʻoki ʻia ihola kona kino a loaʻa i loko ona ka lauoho a me ka iwi kanaka. Aia ma Peleʻula kahi i pupuhi ʻia ai kona kino i ke ahi a lilo i lehu. ʻO ka hopena nō kēia o nā manō ʻai kanaka he nui. Na ka manō kiaʻi o kēlā ʻāina, kēia ʻāina e pepehi i mea e palekana ai ke kanaka.

Remembering our place in the order of things is important, yet seems increasingly difficult for humans. Animals like manō (sharks) remind us how powerless we are when we enter their aqueous realm. There are manō who protect (manō kiaʻi and manō aliʻi) and manō who harm (manō ʻai kanaka - sharks that eat people). Each ʻāina had its own manō kiaʻi whose job was to protect the people from other manō entering those waters seeking to prey on them or cause trouble. Some manō kiaʻi were ʻaumākua (guardians) who were cared for daily by a family member, like Kaʻahupāhau, defender of Puʻuloa. Protectors versus predators is also one of the undeniable dynamics of the human experience. There have always been those who perpetuate violence and harm (whether physical, emotional, or spiritual) and those who seek to protect people and places from it. Kahalaopuna, the beauty from the Kahaukani wind and the Tuahine rain of Mānoa, died by the abusive hand of her kāne, Kauhi, who then took on the form of a manō ʻai kanaka. During her lifetime, she was a very skilled surfer who frequented the shores of Kou. When you surf Kalehuawehe, envision Kahalaopuna out in the lineup, upstaging Kauhi and Oʻahu chief Kākuhihewa as she expertly rides the best wave of the day without wetting her lei of lehua and ʻilima (he kāʻeʻaʻeʻa pulu ʻole nō). Also recall the manō kiaʻi who have defended that very break, like Kaʻahupāhau, Kahiʻukā and Kaʻehuikimanōopuʻuloa (his story on back).

×