ʻUpena | Tee

Sale price Price $44.00 Regular price $0.00

100% Organic cotton | Standard tee | Designed in Hawaiʻi nei | Made in the USA

Hakikili ka ua, hālana ka wai, hālanalana i ka houpo o Kāne; hā ka moana, hālana ke kai, hālanalana i ka houpo o Kanaloa; kaiehu ka moku, pāpapa ka ʻāina. He mau lālani mele kēia e noʻonoʻo ai kākou i nā hopena ʻino o ka meahana ʻana mai o ka honua, ke kumuhana hoʻi o kēia lau e hōʻike ana i ka pili wehena ʻole o ka ʻāina a me ke kai. Ua haku ʻia nō naʻe ua mau lālani mele nei ma luna o nā mele a nā kūpuna, ko lākou wehewehe ʻana i nā ʻino nui i hiki mai i Hawaiʻi nei i ka wā kahiko. ʻO kekahi moʻolelo o ia ʻano, i piha i nā huaʻōlelo nui o ka hoihoi, ʻo ia nō ka hōʻea ehuehu  ʻana mai o Pele mā i ka paeʻāina: “Pau nō kēia mau ʻōlelo a Pele, ʻo kona kēnā maila nō ia i nā kānaka e paʻa ana i ka waʻa e pahu i ka waʻa i ka moana. ʻO ka manawa nō ia i pahu aku ai nā kānaka i ua waʻa nei a hele ana i ka moana kai uli, kai hohonu. Ia hala ʻana mai o ka waʻa o Pele, ia wā i hoʻouna mai ai ʻo Kahinaliʻi, ka makuahine, i ke kai hoʻēʻe nui a ka launa ʻole, a lewa ana ka waʻa ʻo Honuaiākea i luna o ka halehale hānupanupa kūhōhō a kāwahawaha o ke kai. Ua huahuaʻi aʻela nā māpuna o ke kai mai lalo aʻe o ka papakū o ka moana, kū ka punakea i uka o ka ʻāina, puleileho ka moana, hakikili ka ua mai ka lani mai. ʻOlaʻolapa ka uila i ka lewa uli, nākolokolo ʻikuā ka leo pāpaʻaʻina o ka hekili, huikau ka lewa nuʻu, ka lewa lalo. Auē! He ʻino! ʻO kēia ke kai luku i ʻōlelo ʻia ʻo ke kai a Kahinaliʻi i alahula ai iā Hawaiʻi nei.” - J.M. Poepoe, Kuokoa Home Rula, 17 January 1908.

Hawaiians made a large variety of fishing nets and net-making itself was a true art. Sewn with fine cordage made from the fibers of the endemic olonā (Touchardia latifolia), the size and shape of a net depended on the type of fishing it would be used for. The maka (the “holes” that make up the net) were partially determined by the type of fish that would be caught. The upena hoʻolei, or throw net, was the inspiration for this shirt, but it is just one of many types of nets Hawaiian nets including bag nets, bordered nets, and scoop nets. If you look closely, you will see the tiny phrases: E hoʻolei aku (Toss it out) and E hoʻolako mai (supply me with all I need). Our kūpuna taught us to take only what you need for your family and to share with those around you. Many elders express sadness about the dawn of the commercial fishing era and the burden it has placed upon our marine resources. Throw net fishing for “home use” is still an important source of food for many Hawaiians today, but declining fish populations and other marine issues pose a threat to this important cultural practice.

×